Venkelhof 30
4907 HK Oosterhout
Tel.: 0162 – 46 08 77
info@bureausuurland.nl

WERKWIJZE

Werkwijze

Bij Bureau Suurland Architectuur staat de persoonlijke benadering en betrokkenheid voor de opdrachtgever centraal. Vandaar dat het vanzelfsprekend is dat er goed geluisterd wordt naar het wensen pakket van onze opdrachtgevers, zodat er een duidelijk beeld ontstaat om tot een passend ontwerp te komen.
Standaard werken wij in de volgende fasen:

Analyse:

In een eerste kennismakingsgesprek worden de doelstellingen, problematiek etc. besproken om tot een analyse te geraken.

Voorlopig ontwerp:

Aan de hand van de analyse en programma van eisen wordt een voorlopig ontwerp gemaakt.

Definitief ontwerp:

In deze fase wordt het ontwerp zodanig verfijnd dat er de nodige technische tekeningen van gemaakt kunnen worden.
Aan de hand van deze tekeningen kunnen vergunningen en offertes worden aangevraagd.

Bouwfase / project begeleiding:

Het bewaken en begeleiden van het ontwerp t/m de oplevering, inclusief de daarbij behorende bouwvergaderingen.